Προσφορά!

πάτερ ημών

(διαστάσεις 22χ15 εκ. περίπου)

10